ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιχάλης Σπουρδαλάκης

E-Mail: mspour@pspa.uoa.gr    &    mspour@hotmail.com

Διευθύνσεις Επικοινωνίας:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεμιστοκλέους 6  & Γαμβέττα, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210 368-8908, 210 368-8901
Fax : 210 360-8920 

Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας & Μέσων Επικοινωνίας
Αιόλου 42-44, Αθήνα
Τηλ. 210-368-9596, 210-368-9593

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 Ιουλίου 1954

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διευθυντής, Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας & Μέσων Πληροφόρησης

Πρόεδρος, του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

(Μονογραφίες, επιμέλειες, συλλογικά)

Κρίση και μετασχηματισμοί στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα, (επιμ), (Αθήνα, Σαββάλας, ετοιμάζεται).

Ιωάννης Πασσαλίδης.  Ομιλία κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων 1958, Εισαγωγή - Ιστορικός Σχολιασμός, με τον Κώστα Ελευθερίου, Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου ΙΙ, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 2013.

Επιμόρφωση συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ, (επιμ.), Αθήνα, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 2012, σελ. 415

Δημοκρατία και ΜΜΕ (επιμ. με τους Κ. Ζώρα, Α. Παναγιωταρέα, Δ. Ποταμιάνο), Αθήνα, Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2011.

Ian Gough, Η πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, (μτφ. Λ. Βατικιώτης), Αθήνα, Σαββάλας, 2008, (επιστημονική θεώρηση με τον Δ. Γράβαρη).

Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), (επίμ.) Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2004, σελ.. 728.

Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.  Προκλήσεις και προοπτικές, (με τη συμμετοχή των Κ. Μποτόπουλου, Θ. Ξηρού, Χρ. Τάσση) Αθήνα, ισταμε, 2001, σελ. 254.

ΠΑΣΟΚ: Κόμμα -Κράτος -Κοινωνία (επιμ.), πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου, Αθήνα, Πατάκης, 1998, σελ. 428.

Νομαρχιακά Συμβούλια, (με τους Κ. Σπανού και Α. Ρήγο, επιμ.), Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, 1997, σελ. 216.

Τα Καταστατικά των Πολιτικών Κομμάτων, (με τον Γ. Παπαδημητρίου),     Αθήνα & Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ. 184.

Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προώθησης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών σε Τομείς Κλειδιά της Ελληνικής Οικονομίας.  Διαμόρφωση Εναλλακτικής Μεθόδου Παρέμβασης, (με τους Ε. Παναγιωτάτου, Γ. Ζαχαράτο, Μ. Μάρκου, Ι. Σαγιά), Αθήνα, ΕΜΠ, 1993, σελ. 221.

Νομαρχιακά Συμβούλια: Ιστορία, Λειτουργία, Προοπτικές. Μια Πρώτη Προσέγγιση, (με τον Ίων Σαγιά), Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1990, σελ. 64.

Λαϊκισμός και Πολιτική, (με τους Ν. Μουζέλη, Θ. Λίποβατς) Εισαγωγή Κ. Σημίτης, Αθήνα, Γνώση, 1989, σελ. 78.

Για τη Θεωρία και τη Μελέτη των Πολιτικών Κομμάτων, Αθήνα, Εξάντας, 1990, σελ. 243.

ΠΑΣΟΚ: Δομή, Εσωκομματικές Κρίσεις και Συγκέντρωση Εξουσίας, Αθήνα: Εξάντας, 1988, σελ. 395.

The Rise of the Greek Socialist Party, London & New York: Routledge, 1988, σελ. 331.

Άρθρα

Αρθρο στον συλλογικό του Λανζαρο

 "Κόμματα και κομματικό σύστημα.  Κρίση και προκλήσεις", στο Α-Ι.Δ. Μεταξάς (επιμ.), 10τομο έργο για την Πολιτική Επιστήμη, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, (ετοιμάζεται).

"Η κατάσταση της πολιτικής επιστήμης και η αποδυνάμωση της πολιτικής" στο τιμητικό συλλογικό τόμο για τον καθ. Α-Ι. Δ. Μεταξά, επιμ. Στ. Χιωτάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, (ετοιμάζεται).

"Το ζήτημα της εμβάθυνσης δημοκρατίας στις νέες συνθήκες:  Νομιμοποίηση, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος σε περίοδο κρίσης", στο Έξοδος από την Κρίση.  Η πρόκληση της Εναλλακτικής Πορείας, Αθήνα, INERPOST, (ετοιμάζεται).

"Πρόλογος" στο βιβλίο των Κ. Ελευθερίου & Χρ. Τάσση, ΠΑΣΟΚ  Η άνοδος και η πτώση(;) ενός ηγεμονικού κόμματος, Αθήνα, Σαββάλας, 2013,  σελ. 11-16.

"Κρίση, πολιτικό σύστημα και ο ρόλος των διανοουμένων", στο Κρίση και πολιτικό σύστημα, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, 2013.

"Left Strategy in the Greek Cauldron:  Explaining Syriza’s Success", in L. Panitch, G. Albo, V. Chibber (eds), The Question of Strategy, Socialist Register 2013, Λονδίνο, Merlin Press, 2013, σελ. 98-120.

"Πολιτική και κοινωνική εκπροσώπηση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία", στο Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της ΕΣΕΕ, Αθήνα, ΕΣΕΕ, 2013,  σελ. 51-94.

"Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο… Μνημόνιο: Το "χρονικό" μιας προαναγγελθείσας κρίσης", με τους Β. Αρανίτου, Ε. Παπαβλασόπουλο, στο αφιέρωμα για την κρίση της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 134-135, A΄-Β΄ 2011, σελ. 37-50.

"Κομματική πειθαρχία και κρατικοποίηση των κομμάτων" στο Το παρόν και μέλλον του ελληνικού κοινοβουλίου, Ξ. Κοντιάδης & Φ. Σπυρόπουλος, (επιμ.). Αθήνα, Σιδέρης, 2011, σελ. 99-112.

"Για τις συνθήκες ανάπτυξης της Αριστεράς στις αρχές του 21ου αιώνα", στο Α. Μανιτάκης κ.ά. (επιμ.), Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας, Αθήνα, Σαββάλας, 2011, σελ. 124-136.

"Το κοινό μας μέλλον θα διαμορφωθεί όχι σύμφωνα με τις επιταγές της πραγματικότητας αλλά και εις πείσμα τους΄ Εφόσον…", στο Μ. Κούση, Μ. Σαματάς, Σ. Κονιόρδος (επίμ.) Εξουσία και Κοινωνία. Δωρήματα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Αθήνα, Εκδ. Καστανιώτης, 2010, σελ. 159-169.

"Οι πολιτικές δυνάμεις και το κομματικό σύστημα" με τον Ε. Παπαβλασόπουλο, στο Α. Μωυσίδης & Σ. Σακελλαρόπουλος (επίμ.), Η Ελλάδα στον 19ο & 20ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Τόπος, 2010, σελ. 289-313.

"Responsabilites de la gauche face a la crise mondiale" Transform, No. 4, 2009, σελ. 108-112.

"Left Prospects in the Post-Euro Era" στο Relay, 24, Οκτώβριο - Δεκέμβριος 2008, σελ. 28-31.

"2007 Greek Elections:  Signs of major political realignment.  Challenges and hopes for the Left", Studies in Political Economy, 82, Autumn 2008, σελ. 171-186.

"A Commentary on the Relationship between Globalization and Democracy", Hellenic Studies/ Etudes Helleniques, Vol. 16, No.1, Spring 2008, σελ. 47-56.

"Πολιτικό κόμμα: Μεταξύ κράτους και κοινωνίας.  Η επικαιρότητα μιας παλιάς σχέσης",  Διάπλους, Απρίλιος, 2008.

"2007 in Greece:  Paving the Way for a Major Political Realignment" στο Med. 2008  Mediterranean Yearbook, Institut Europeu de la Mediterrania, Med. Barcelona, European Institute of the Mediterranean (IEMed). 2008, επίσης στα Γαλλικά, Ισπανικά, και Καταλανικά, σελ. 181-185.

"Κόμματα, ομάδες συμφερόντων και οι μετασχηματισμοί στο σύστημα εκπροσώπησης.  Πέρα από τις θεωρίες της κρίσης" (με τον Ευθ. Παπαβλασόπουλο), στο Κρίση του ελληνικού συστήματος;  Σύγχρονες προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές προοπτικές, Ξ. Κοντιάδης (επίμ.), Αθήνα, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης, 2008.

"Labor Unions and the Welfare System Reform in GreeceThe Case of Pension Policy (1990 - 2001)" (with D. Gravaris), στο Carlos, Mónica R. P. d’ Assunção, (ed.), The Challenge of Social Policy Reform in the 21st  Century:  Towards Integrated Systems of Social Protection, Athens, I. Sideris, 2008.

"Πολιτικά κόμματα και συνδικάτα.  Βίοι παράλληλοι", στο Δ. Γράβαρης (επιμ.) Εργασία και πολιτική.  Συνδικαλισμός και οργάνωση συμφερόντων (1974-2004), Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2007.

 "Κόμματα και κομματικό σύστημα.  Από την τομή της Μεταπολίτευσης στις προκλήσεις του 21ου αιώνα" στο Λ. Βάσσης (επιμ.) Παράδοση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα, Αθήνα, Ταξιδευτής, 2007, σελ. 113-123.

"Η πορεία προς την εξουσία, 1968-1981" Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η εποχή του, Αθήνα, Τα Νέα - Ελληνικά Γράμματα, 2006, σελ. 235-275.

"Η ελληνική δημοκρατία στη μετά ευρώ εποχή", Monthly Review, No. 28 (93), Απρίλιος 2007, σελ. 2-10.

"Party Change in Greece and the Vanguard Role of PASOK" (with C. Tassis), South European Society and Politics, Vol. 11, No 3-4, September - December 2006, pp. 497-512, επίσης στο Party Chance in Southern Europe, Anna Bosco & Leonardo Morlino (eds.), London, Routledge, 2007.

"Κόμματα και κομματικό σύστημα", Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τευχ. 3, Σεπτέμβριος 2006, σελ. 196-210.

"Το κομματικό φαινόμενο:  Εξέλιξη και συγκυρία", στο Δ. Τσάτσος, Ξ. Κοντιάδης (επίμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003, σελ. 39-64.

"SocialismPlanning aheadA framework of analysis", China Center for Contemporary World Studies, Peijing 2003, έχει επίσης μεταφραστεί και εκδοθεί στα Κινεζικά από το παραπάνω Κέντρο.

"The Europeanization of Greece’s Party System", στο Greece in the European Union, Athens, Ministry of Press and Mass Media, 2002 σελ. 100-108.

"PASOK: The Telling Story of a Unique Organizational Structure", στο P. Ignazi and C. Ysmal (eds.), The Organization of Political Parties in Southern Europe, Westview Press, 1999.

"Από το ‘Κίνημα Διαμαρτυρίας’ στο ‘Νέο ΠΑΣΟΚ’", στο Μ. Σπουρδαλάκης, ΠΑΣΟΚ: Κόμμα -Κράτος -Κοινωνία (επιμ.), πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου, Αθήνα, Πατάκης, 1998, σελ. 15-75.

"Από τον αγώνα για αναγνώριση στη διεθνή παρουσία.  Η πολιτική επιστήμη", Κανών.  Το παρόν των επιστημών στην Ελλάδα, τόμος 3, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Πολιτισμική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 1997, σελ. 203-211.

"Κόμμα - Κράτος - Κοινωνία: Νέες τάσεις μιας παλιάς και δύσκολης σχέσης", Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ετος Ι΄1997, σελ. 65-81.

"Η κρίση του κομματικού συστήματος:  Παγκόσμιο ή ελληνικό φαινόμενο", στο Π. Αυγερινός, κ.ά., Κόμματα στην νέα εποχή, Αθήνα, εκδ. Γνώση-ΙΝΕΡΠΟΣΤ, 1996.

"PASOK’s Second Chance", Mediterranean Politics, Vol. 1, No. 3, Winder 1996, pp. 320-336.

"Securing Democracy in Post-Authoritarian Greece: The Role of Political Parties", στο G. Pridham (ed.), Stabilizing Fragile Democracies, London: Routledge, 1996, σελ.. 167-186.

"Η πρόσληψη και η αντιμετώπιση του ‘Άλλου’ στη σημερινή Ελλάδα" (με τους Γ. Βούλγαρη, Δ. Δώδο, Π. Καφετζή, Χ. Λυριντζή, Κ. Μιχαλοπούλου, Η. Νικολακόπουλο, Κ. Τσουκαλά), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τεύχος 5, Απρίλιος 1995, σελ. 81-100.

"Προς ένα Επαναπροσδιορισμό του Χώρου στην Πολιτική Κινήτρων" (με τους Μ. Μάρκου, Ι. Σαγιά, Ε. Παναγιωτάτου), Τόπος, 8/94, σελ. 117-157.

"Political Parties in the Greek Literature", European Journal of Political Research, No. 25, 1994, σελ.. 499-518.

"Συλλογική Κατανάλωση: Διεθνής Εμπειρία, Ελληνικές Ιδιομορφίες" (με τον Ι. Σαγιά), στο Π. Γετίμης & Δ. Γράβαρης (επιμ.), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική: Η Σύγχρονη Προβληματική, Αθήνα: Θεμέλιο, 1993, σελ. 413-444.

"Περί Λαϊκισμού: Μια Σύνθεση με Αφορμή την Ελληνική Βιβλιογραφία" (με το Χρ. Λυριντζή), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τεύχος 1, Ιανουάριος 1993, σελ. 133-163.

"Συλλογική Κατανάλωση, Κράτος, Κοινωνική Αναπαραγωγή" (με τον Ι. Σαγιά), στο Θ. Μαλούτας & Δ. Οικονόμου (επιμ.), Κοινωνική Δομή και Πολεοδομική Οργάνωση στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1992, σελ. 33-67.

"A Petty Bourgeois Party with a Populist Ideology and Catch-all Party Structure: PASOK", στο W. Merkel et al., Socialist Parties in Europe: II, Barcelona: Institut de Ciences Politiques i Socials, 1992, σελ.. 97-123.

"Political Science in Greece" (with N. Diamandouros), European Journal of Political Research, No. 20, 1991, σελ.. 375-387.  Επίσης στα ελληνικά από την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, Πληροφοριακό Δελτίο, επιμ. Μ. Μενδρινού, Δεκέμβριος 1997, σελ. 40.

"PASOK in the 1990s. Structure, Ideology, Political Strategy", in J. M. Maravall et al., Socialist Parties in Europe, Barcelona: Institut de Ciencies Politiques i Socials, 1991, σελ. 157-186; επίσης αναθεωρημένη έκδοση στα ισπανικά Barcelona: 1994, σελ. 175-209.

"Ελλάδα 2000: Δρέποντας τους Καρπούς της ‘Α-πολιτικής Υπερπολιτικοποίησης’" στο Ηλ. Κατσούλης, Τ. Γιαννίτσης, Π. Καζάκος (επιμ.), Η Ελλάδα προς το 2000, Αθήνα: 'Ιδρυμα Friedrich Ebert & Παπαζήσης, 1988, σελ. 108-119.

"Η Έννοια του Εκσυγχρονισμού στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες", Επιχειρήματα, Νο. 6, Μάϊος 1988, σελ. 37-42.

"The Greek Experience", in R. Miliband, J. Saville, M. Liebman & L. Panitch (eds.), Socialist Register 1985-86:  Social Democracy and After, σελ. 247-268.

"Towards an Understanding of Greek Politics", Hellenic Studies/ Etudes Helleniques, Vol. 2, No. 2, Fall 1984, σελ.. 31-58.

"Για τη Θεωρία των Πολιτικών Κομμάτων", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 55, 1984, σελ. 46-75.

"Αλτουσέρ - Ιδεολογία - Στρουκτουραλισμός", Αντιθέσεις, Νο. 6, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1981, σελ. 47-59.

Άλλες δημοσιεύσεις

"Φοιτητικό κίνημα 1974 - 1984.  Η κληρονομιά ενός νέου κοινωνικού κινήματος", στο Ελληνική νεολαία 1956 - 2006.  Αγώνες για την παιδεία, Αθήνα, ΕΜΙΑΝ - ΙΝΠ, (υπό έκδοση).  

"Greek Democracy in the Post-Euro Era" Relay, No. 15, January - February, 2007, pp. 42-45.

"Pour un deuxième suffle dèmocratique" le Monde diplomatique, Août 2006.

Πρόλογος, στο Κοινωνική Αλλαγή στην Σύγχρονη Ελλάδα (1980 - 2001),  Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2006.

"SR in Greece:  A New Step in the Social Science Series", στο L. Panitch & C. Leys (eds.), The New Imperial Challenge, Socialist Register 2004, Athens, Savalas Publications, 2004, σελ. 11-12.

"Αμφισβήτηση ή Συγκάληψη", στο Κ. Αρβανιτόπουλος κ.ά., Ο πόλεμος στο ΙΡΑΚ και η διεθνής κοινότητα, Αθήνα, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, 2003, σελ. 279-281.

"G. Kassimeris, Europe’s Last Red Terrorists. The Revolutionary Organization 17 November" (βιβλιοκρισία), e-Extreme, Electronic Newsletter of the ECPR-SG on Extremism & Democracy, Vol. 3, No. 1, Spring 2002.

"Το μέλλον των κομμάτων μια συζήτηση με μέλλον", Σύγχρονα Θέματα, τευχ., 76-7, Ιανουάριος - Ιούλιος  2001.

"Το Φύλλο των δικαιωμάτων.  Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη", (βιβλιοκρισία), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης,  τευχ. 14, Δεκέμβριος 1999, σελ. 175-181.

"Το περιεχόμενο της έννοιας της δημοκρατίας και το μέλλον της", σχόλιο στο Βήμα Διεθνών Σχέσεων, Νο. 10, 1999, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 6-8.

"πασοκ",  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Βιβλιογραφικές Προτάσεις,  Νο. 32, Ιούνιος 1998.

"La Grece apres Papandreou: Un adieu difficile", L’ Orient-Exress, Mars 1996.

"Το πασοκ σήμερα και η προοπτική του", στο Οι ημερίδες του ισταμε Αθήνα: Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών, 1996, σελ. 41-45.

"Το διεθνές συνέδριο ‘Κόμματα και Πολιτική το 2000’", Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τεύχος 5, Απρίλιος 1995, σελ. 154-8.

"The Greek Left in Centre Stage", Canadian Dimension, Vol. 24, No. 2, March 1990, σελ. 39-43.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ενδεικτικά)

"The Question of Strategy after Occupy", Left Forum 2013, Pace University, New York, 7-9 Ιουνίου 2013.

"Εμβάθυνση Δημοκρατίας:  Νομιμοποίηση, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Κοινωνικός Έλεγχος" ανακοίνωση στη διεθνή συνάντηση Έξοδος από την κρίση:  Η πρόκληση της Εναλλακτικής Πορείας, Levy Economics Institute & Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής, Αθήνα, 8-9 Μαρτίου 2013.

"Οικονομική κρίση και συρρίκνωση της δημοκρατίας.  Προκλήσεις και προοπτικές", διάλεξη στη 19η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Πράγα, 26-29 Ιουνίου 2012.

"The Crisis and the Two-party System:  Challenges and Opportunities", ανακοίνωση στο συνέδριο Debt Sovereignty and Civil Society, Simon Fraser University, Vancouver, 26-27 Απριλίου 2012.

"Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και δημοκρατία" Συνέδριο, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 27-28 Ιανουαρίου 2012.

"L’ extremisme de temps modernes" παρέμβαση, σχόλιο στην ημερίδα La banalisation de l’ extremism a la veille de la Presidentielle:  Radicalisation ou de-radicalisation?, Sorbonne, Παρίσι, 20 Ιανουαρίου 2012.

"Κρίση δημοκρατίας" ανακοίνωση στη διημερία Όψεις της κρίσης Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και Δίκτυο Transform Europe, Θεσσαλονίκη, 28-29 Νοεμβρίου 2011.

"Αντιπαραθέσεις γύρω από τη συμβατότητα των μοντέλων της θεματικής ψήφου και της κομματικής ταύτισης" στρογγυλό τραπέζι στη διημερίδα Θεματική ψήφος και κομματική ταύτιση:  Η σημασία των προτιμήσεων πολιτικής σε μια κομματική δημοκρατία, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 16-17 Ιουνίου 2011.

"Reflecting on the Content and the Political Agency of Social Transformation", ανακοίνωση στο συνέδριο Beyond Precarious Labor:  Rethinking Socialist Strategies,  Center for Place, Culture & Politics, CUNY Graduate Center, New York, NY, Μάιος 12-13, 2011.

"Austerity, Resistance and the Greek Left", ανακοίνωση στο Συνέδριο Crisis and Critique, SOAS & ULU, London, 11-14 Νοεμβρίου, 2010.

"Τα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα", ανακοίνωση σε ημερίδα του περιοδικού Επιστήμη και Κοινωνία, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 14 Οκτωβρίου, 2010.

"Ο αμφίσημος ρόλος των πολιτικών κομμάτων στη μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία" εισήγηση στο διεθνές συνέδριο Η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία.  Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα., 18 -19 Ιουνίου 2010.

"Κρίση, η νέα μεγάλη πρόκληση του δικομματισμού", ανακοίνωση, στο Συνέδριο Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.  Κοινωνικές, Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές διεργασίες. Συνέδριο στη Μνήμη του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 31 Μαΐου, 2010.

Strategic Perspectives of the European Radical Left (2):  Meaning, Subjects and Spaces of Transformation, International Workshop, Florence, Transform, 28 - 29 May 2010.

"Οικονομία - πολιτική, η πραγματικότητα και ο λόγος περί κρίσης:  Η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή και η ελληνική διάσταση" ανακοίνωση στο Συνέδριο, Πολιτικός λόγος και πολιτική επικοινωνία.  Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτική πραγματικότητα.  Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, Πάντειον, 26 - 28 Μαΐου, 2010.

"Συζητώντας για τις διαδικασίες άμεσης εκλογής και τα δημοψηφισματικά χαρακτηριστικά των ύστερων μεταπολεμικών δημοκρατιών", εισήγηση στην ημερίδα: Οργανωτικές αλλαγές με ευρύτερη πολιτική σημασία:  Η εκλογή προέδρων από τη βάση",  17 Μαϊου 2010 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

"Κομματική πειθαρχία και κρατικοποίηση των κομμάτων" ανακοίνωση στο Συνέδριο Παρόν και μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  Συνταγματικές και πολιτικές προεκτάσεις, Κέντρο Ευρωπαϊκό Συνταγματικού Δικαίου.  Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Αθήνα, 17-18 Μαρτίου 2010.

"Η κατάσταση της Πολιτικής Επιστήμης στην Ελλάδα και η αποδυνάμωση της πολιτικής", ανακοίνωση στο Συνέδριο Πολιτική Επιστήμη:  Τάσεις και Κατευθύνσεις Σύγχρονα διακυβεύματα  και η συμβολή του Α-Ι. Δ. Μεταξά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 27 Φεβρουαρίου 2010.

Rioting and Violent Protest in Comparative Perspective.  Theoretical Considerations, Emperical Puzzles, διεθνές Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9 - 11 Δεκεμβρίου, 2009.

"What now for Greece?  Reflections on the 2009 Election" lecture, panel discussion, The Hellenic Observatory, London School of Economics and Political Science, October 8, 2009.

"Η αξία των διαιρετικών τομών σε αμφισβήτηση", στρογγυλό τραπέζι, Διαιρετικές Τομές, Κομματικά Συστήματα & Ευθυγραμμισμένοι Ψηφοφόροι, διημερίδα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 22-23 Ιανουαρίου 2009.

"Ποιο κόμμα για ποια κοινωνία;  Τα υπαρξιακά διλήμματα της σύγχρονης Αριστεράς", Διάλεξη ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας Παπανδρέου, Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008.

"Αναταραχές στο κομματικό τοπίο:  Κρίση του δικομματισμού" ανακοίνωση, σε στρογγυλό τραπέζι, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 3-4 Απριλίου, 2008.

"Κοινωνικές συμμαχίες και εκλογικοί συσχετισμοί.  Το αποτέλεσμα των εκλογών 2007 και οι μακροπρόθεσμές επιπτώσεις στο κομματικό σύστημα", διάλεξη, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 30 Οκτωβρίου, 2007.

"Το κοινό μας μέλλον θα διαμορφωθεί όχι σύμφωνα με τις επιταγές της πραγματικότητας αλλά εις πείσμα τους’. Εφόσον…", ανακοίνωση στο Θεματικό Εργαστήρι, προς τιμήν του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 5-7 Ιουνίου 2007.

"Κομματικά πρότυπα και κομματικές ηγεσίες:  Από το κύρος στην ανάλωση" ανακοίνωση, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Ψυχολογίας, με διεθνή συμμετοχή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 24-27 Μαΐου 2007.

"Κόμματα και κομματικό σύστημα.  Κρίση και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα", ανακοίνωση το Συμπόσιο Παράλληλες Ιστορίες.  Ελλάδα και Ουγγαρία.  Συγκριτική Κοινωνική Ιστορία,  Ινστιτούτο Ερευνών Ελλήνων Ουγγαρίας, Ίδρυμα Αψβούργων & Τομέας Κοινωνιολογίας των Μειονοτήτων του Πανεπιστημίου ELTE, Βουδαπέστη, 23-24 Ιουνίου 2006.

"Political Marketing and Culture" 3rd International Political Marketing Conference, προεδρία συνεδριών, Journal of Political Marketing and Cyrpus College, Nicosia, 6-8 April, 2006.

"From Partitocratia to Post-party Democracy", ανακοίνωση, Political Science Association, 55th Annual Conference, University of Leeds, UK, 4 -7 April, 2005.

"Η σημασία της διδασκαλίας της πολιτικής επιστήμης στην Β/βάθμια εκπαίδευση", ανακοίνωση, Επιστημονική ημερίδα Οι κοινωνικές επιστήμες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φίλοι του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα και Πανελλήνια Ένωση Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2 Απριλίου, 2005.

"Η οπτική των κομμάτων.  Τα νέα ευρωπαϊκά κόμματα", εισήγηση-σύνοψη προσομοιώσεων, Επιστημονική συνάντηση.  Ευρωεκλογές 2004:  Αποτέλεσμα και κόμματα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 24-25 Ιουνίου 2004.

"Xenophobia, Stereotypes and Acts of Social Exclusion", (συντονιστής και προεδρεύων) panel 10, Extremism & Democracy, ECPR, 2nd General Conference, Marburg, 19-21 Σεπτεμβρίου, 2003.

"Πόλεμος.  Η τελευταία(;) πρόκληση του κομματικού συστήματος", ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση Πόλεμος και Δημοκρατία στον 21ο Αιώνα, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μάιος 29, 2003.

"Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα 1980-2001", 9ο επιστημονικό Συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, Πάντειον Πανεπιστήμιο, 9-12 Απριλίου, 2003.

"The Greek Political SystemAn Introduction", διάλεξη σε επισκέπτες φοιτητές του Depatement Wirtschaft und Management, του Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Ελβετίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11 Μαρτίου, 2003.

"Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.  Μια νέα πρόκληση στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία",ανακοίνωση στη διεθνή επιστημονική ημερίδα Εκλογικός Ανταγωνισμός και Κόμματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη:  Οι νέες τάσεις, Πάντειον Πανεπιστήμιο7-8 Νοεμβρίου 2002.

"Socialism Planning ahead:  A framework of analysis" ανακοίνωση στο διεθνές Συμπόσιο World Socialism in 21th Century, organized by the Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, October 21-24, 2002.

"The modern European Social-Democratic Party and the Civil Society" παρέμβαση στο διεθνές Workshop:  The Modern European Social-Democratic Party:  Looking Forward, Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, 14 - 15 Ιουνίου, 2002.

"European Political Development in the Post-Cold War Era", διάλεξη στο China Center for Contemporary World Studies, Beijing, China, 13 Οκτωβρίου, 2001.

"Social Policy and Modernization", ανακοίνωση - συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι του οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα  (ΕΣΚ) με θέμα Challenges for Social Democracy:  Security and Stability in South East Europe, Σόφια, Βουλγαρία, 11-12 Απριλίου 2001.

"Capacity Building of Political Parties", συμμετοχή στο Workshop of trainers and representatives of the Social Democratic Political Foundations, Βιέννη, 9-10 Σεπτέμβριος 2000.

"Η σημερινή πολιτική και θεσμική πραγματικότητα στις Βαλκανικές χώρες και η συμβολή της Ελλάδας", ανακοίνωση στο Α’ στρογγυλό τραπέζι της Συνάντησης με θέμα:  Η ελληνική οπτική για την ευρωπαϊκή προσέγγιση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Τελλόγλειο Ίδρυμα, 16 & 17 Δεκεμβρίου 2000.

"Πολιτικός εκσυγχρονισμός.  Κόμματα και δημοκρατία την εποχή της παγκοσμιοποίησης", διάλεξη σε συνέδριο της φοιτητικής παράταξης "Πρωτοπορία", του Δημοκρατικού Συναγερμού, Λευκωσία, 11 Ιουλίου 2000.

"Πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκή ενοποίηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις", ανακοίνωση στο "Ευρωπαϊκό Σεμινάριο" με θέμα "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.  Κοινωνικές Δυνάμεις και Πολιτικές Πρακτικές", Α’ Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7 Σεπτεμβρίου 1999.

"Public PowerManagement and Development of Human Resources" σεμινάριο - εργαστήριο που οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, στο Kishinev, Μολδαβία, 7 Δεκεμβρίου 1998.

"Globalization and Democracy", Public Lecture, Fourth Sarbadhikari Lecture in Political Science, Lakehead University, 9 Μαρτίου 1998.

"Η συμβολή και τα όρια των τμημάτων πολιτικής επιστήμης στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών", ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση "Προοπτικές και μέλλον των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα", Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 19-20 Οκτωβρίου, 1996.

"New Types of Political PartiesCartel Parties in Europe", Σεμινάριο, Πανεπιστήμιο Eotvos, Βουδαπέστη, 1 Οκτωβρίου, 1996.

"Η λογική και ο λόγος του λαϊκισμού", διάλεξη Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, Αθήνα, 30 Μαΐου, 1996.

"Το πασοκ σήμερα και η προοπτική του:  Τα πορίσματα μιας έρευνας και οι προτάσεις του ισταμε", διάλεξη, Αμφ. Υπ. Εξωτερικών, ισταμε, 22 Μαΐου, 1996.

"Μαξ Βέμπερ και Καρλ Μαρξ στο τέλος του 20ου αι", διάλεξη στη σειρά σεμιναρίων για τον Μαξ Βέμπερ, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, ΤΠΕΔΔ, 23 Μαϊου, 1996.

"The Greek Socialists in Government in the Middle 1990s", lecture at the Center for European Studies, Harvard University, 8 Νοεμβρίου, 1995.

"Party Transformation in Contemporary Greece: Towards Cartel Politics?", lecture Princeton University, Princeton N.J., USA, 7 Νοεμβρίου, 1995.

"Η κρίση του κομματικού συστήματος.  Διεθνές ή ελληνικό φαινόμενο", (ανακοίνωση), σε συνέδριο που διοργάνωσε το ινερποστ, με θέμα το Κόμμα Σήμερα, Πάντειον 8-9 Ιουνίου 1995.

"Αποπολιτικοποίηση.  Φαινόμενα, αίτια, συνέπειες", (διάλεξη) Αιθ. εσηεα, Κέντρο Τεκμηρίωσης, 12 Απριλίου, 1995.

"Reflections on the Crisis of the Greek Party System", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Party Politics in the Year 2000, University of Manchester Institute of Science & Technology, Manchester, U.K., 13-15 Ιανουαρίου, 1995.

"Trade Unions and State.  An Old and Uneasy relationship in the Post-Industrial Context", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: State and Administration in the Post-Industial Era,  οργάνωση Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Σάμος, Σεπτέμβριος 1994.

"Μετασχηματισμοί στην ελληνική κοινωνία και σύγχρονα αναπτυξιακά πρότυπα", σεμινάριο στο πλαίσιο των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ:  "Χώρος - Κοινωνία. Μοντέρνες - Μεταμοντέρνες Θεωρήσεις και Πρακτικές" (μέλος της επιστημονικής ομάδας συντονισμού), 15 Ιουνίου 1994.

"Κράτος - Κόμμα - Συνδικάτα", εισήγηση σε σεμινάριο συνδικαλιστικών στελεχών, χρηματοδότηση Ιδρυμα Friedrich Ebert, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 1993 & Θεσσαλονίκη 19 Δεκεμβρίου 1993.

"The Emergence of New Party System and Transition to Democracy: Greece in Comparative Perspective", paper presented at the Conference on "The Emergence of New Party Systems and Transitions to Democracy: Inter-regional Comparisons Between Eastern and Southern Europe", Centre for Mediterranean Studies, University of Bristol, 17-19 September, 1993.

"Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος", διάλεξη, στην ημερίδα της Κίνησης Πολιτών με θέμα Κόμματα και λειτουργία της Δημοκρατία, Ινστιτούτο Γκαίτε, 25 Μαϊου 1990.

"Χαρακτηριστικά του Λαϊκισμού στην Ελλάδα", εισήγηση στο πλαίσιο του σεμιναρίου: "Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Κοινωνίας", Πάντειο Πανεπιστήμιο, 9 Φεβρουαρίου 1989.

"Class, Party Structure and Policy Formation: The Rise and the Decay (Fall?) of the Panhellenic Socialist Movement", paper presented at the annual conference of the Conference of Socialist Economist (CSE), Sheffield Polytechnic, Sheffield, U.K., 11-13 Ιουλίου, 1986.

"Peculiarities of the Political Development in Southern Europe", διάλεξη, Bishop's University, 1985 (Άνοιξη).

"Youth and the Peace Movement", lecture, Universite D' Ottawa, Νοέμβριος 1984.

"Myths Surrounding Political Parties", guest lecture, Lakehead University, Απρίλιος 1984.

"Hobbes and Modern Liberalism", departmental lecture, Dept. of Political Science, Carleton University, Ιανουάριος 1984.

"Social Democracy in Western Europe", ανακοίνωση & συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι (μαζί με τους J. Jenson, S. Swartz, G. Ross, L. Panitch), Learned Societies of Canada, Ottawa, Μάϊος 1982.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ & ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2010 - σήμερα: Μέλος της Επταμελούς Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

2010 - σήμερα: Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης

2006 - σήμερα: Διευθυντής Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης, Τμήμα ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ.

2003 - 2005: Διευθυντής Τομέα Πολιτικής Επιστήμης, ΤΠΕΔΔ.

2003: Mέλος της "Επιτροπής αξιολόγησης διδακτορικών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα", υπεθο.

2002 - 2003: Μέλος της επιτροπής για τον ανασχεδιασμό της εξεταστικής διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - ΕΣΔΔ.

2006 - 2000 - 2002 & 1996-7: Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του πμσ Πολιτική Επιστήμη και κοινωνιολογία, του Τμήματος πεδδ.

2001 - 2006: Αναπληρωτής Διευθυντής του "Εργαστηρίου Πολιτικής Επικοινωνίας" του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2001: Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

2000 & 2001: Μέλος-συντονιστής επιτροπών αξιολόγησης για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

2000 - σήμερα: Συντονιστής του "Κέντρου Καναδικών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2000 (Ιούνιος): Εκπρόσωπος του ΤΠΕΔΔ στο Συνέδριο του European Thematic Network in Political Science and Public Administration, Αμβούργο.

1999: Μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη προδιαγραφών για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα "Η Ελληνική νεολαία ενόψει του 21ου αιώνα", από τη  Βουλή των Ελλήνων. (Αρ. Πρωτ. 4260/11-10-1999).

1998 - σήμερα: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής "Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης", του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998 - 2000: Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστημίου Αθηνών.

1998 (Φεβρουάριος): Visiting Research Fellow, Princeton University, Princeton, N. J., USA.

1997 - 1998: Επισκέπτης Καθηγητής, University College, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, R3T 2N2, Canada.

1996 - 1997: Εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-7).

1996 - 2004: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1996 - σήμερα: Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων και τριμελών επιτροπών για τα τμήματα των πανεπιστημίων: Κρήτης, ΑΠΘ, Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Παντείου, Αιγαίου, ΕΜΠ.

1995 - σήμερα: Μέλος επιτροπών για τον ετήσιο διαγωνισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

1992 - σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου Τομέας Χωροταξίας-Πολεοδομίας, ΕΜΠ.

1992 - 2003: Μέλος της επιτροπής πολιτικής επιστήμης του ΔΙΚΑΤΣΑ.

1991 - 1996: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1989 - 1991: Μετα-Διδακτορικός Υπότροφος (Post-Doctoral Fellow), Social Sciences & Humanities Research  Council of Canada (SSHRC).

1988 - 1990: Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE).

1988 - 1989: Καθηγητής, Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας

1988 - 1989: Καθηγητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ).

1985 - 1986: Επίκουρος Καθηγητής (Assistant Professor), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Bishop's University, Lennoxville, Quebec, Καναδάς.

1980 - 1985: Επιστημονικός Συνεργάτης (Teaching Assistant), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Carleton University, Ottawa, Ontario, Καναδάς.

1978 - 1980: Βοηθός έρευνας (Research Assistant), Τμήμα Πολιτικών Σπουδών (Dept. Political Studies), University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Καναδάς.

1978 - 1985: Δάσκαλος ελληνικών σε Ελληνικά Σχολεία στο Winnipeg και την Οττάβα του Καναδά.

ΕΡΕΥΝΕΣ

2012 "Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα" της Πράξης Θαλής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", μέλος ερευνητικής ομάδας, ΠΑΜΑΚ.

2011 - 2012: "Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στις Ευρωεκλογές 2009:  Μετεκλογική συγκριτική έρευνα Κύπρου-Ελλάδας για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος", σε συνεργασία με το European University of Cyprus, χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου

2009 - 2011: "Καθορισμός  Δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Κοινωνία", ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς, υπεύθυνος για το τμήμα της έρευνας που αναφέρεται στην "Πολιτική και κοινωνική συμμετοχή", ΕΚΠΑ, ΕΣΥΕ, ΙΜΕΠΟ [ΚΑ. 70/3/10 273 ΕΚΠΑ.

2009 : "Χαρτογραφώντας τη Μεταπολίτευση: Πολιτικές εμφανίσεις και κοινοβουλευτικές παρουσίες",  Πρόγραμμα Καποδιστρίας, ΕΚΠΑ. (υπεύθυνος έρευνας).

2008 - 2009: "Financial Literacy Stimulation - FINALIST" Lifelong Learning Programme, διεθνής έρευνα, Συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων από τέσσερεις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κύπρος) επιστημονική διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πειραιά, συμμετέχων, Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2008: "Οδηγός Εξαγωγών στις χώρες της Άπω Ανατολής" Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας, (επιστημονικός υπεύθυνος), για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

2005 - 2007: "Οργανωμένα συμφέροντα στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα. 

1974 - 2004: "Επιστημονικός υπεύθυνος, χρηματοδότηση πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ.

2003 - 2004:  "Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities" (MOREES), Εθνικός εκπρόσωπος.  Η έρευνα οργανώνεται από το European University Association, και συμμετέχουν 32 χώρες της Ευρώπης με ισάριθμα πανεπιστήμια που τις εκπροσωπούν.

2004 - 2005:  "Σχέσεις, τάσεις και διαθέσεις ομάδας νέων ανέργων απέναντι στις συλλογικότητες" (επιστημονικός υπεύθυνος με τον Δ. Γράβαρη), Ινστιτούτο Εργασίας, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

2001: "Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων", εμπειρογνώμων στη διατύπωση γνώμης για σχετικό νομοσχέδιο,  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - οκε.

2001 - σήμερα: "Τα οργανωμένα συμφέροντα στην Ελλάδα" (συντονιστής), Τμ. ΠΕΔΔ, διατμηματικό και διαπανεπιστημιακό, Ερευνητικό σεμινάριο με τη συμμετοχή μελών δεπ, ερευνητών από το χώρο των οργανωμένων συμφερόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών ΤΠΕΔΔ.

1999 - 2000: "Οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού  Σοσιαλιστικού Κόμματος", (επιστημονικός υπεύθυνος) για λογαριασμό του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών.

1994:  "Η Ακροδεξιά στην Ελλάδα μετά την πτώση της Δικτατορίας", Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιβλέπων μαζί με τους Χρ. Λυριντζή και Κ. Δοξιάδη.

1994: "Λεξικό των ελληνικών πολιτικών κομμάτων από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα", επιβλέπων, Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1994 - 1996:   "Δήμος Μοσχάτου:  Παραγωγική αναδιάρθρωση της βιοτεχνίας.  Χωρικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις",Μοσχάτου:  Κοινωνικές και Χωρικές Εκδηλώσεις", Γενική Γραμματεία 'Έρευνας και Τεχνολογίας. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Επιστημονική υπεύθυνος:  Καθ. Ε. Παναγιωτάτου,

1991 - 1993:   "Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προώθησης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών σε Τομείς Κλειδιά της Ελληνικής Οικονομίας".  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας.  Επιστημονική υπεύθυνος: Καθ. Ε. Παναγιωτάτου.

1993: "Στάσεις απέναντι στις γλωσσικές μειονότητες στην Ελλάδα" [με τους Κ. Τσουκαλά (υπεύθυνος), Χρ. Λυριντζής, Η. Νικολακόπουλος, Δ. Δώδος, Τ. Καφετζής, Γ. Βούλγαρης], χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση.

1992:  Επιστημονικός υπεύθυνος στην έρευνα:  "Η Καταστατική Θέση των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης", υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και της ΚΕΔΚΕ.

1990 - 1991: Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. "Κοινωνική Δομή και Πολιτική Συγκρότηση του Ελληνικού Κοινωνικού Σχηματισμού στη Μεταπολεμική Περίοδο.  Διαδικασίες Ενσωμάτωσης - Νομιμοποίησης, Κόμματα και Ομάδες Συμφερόντων".  Από κοινού με τους Ν. Γεωργαράκη και Δ. Χαραλάμπη.  Ιδιαίτερο θέμα:  "Συγκρότηση και Λειτουργία των Ομάδων Συμφερόντων.  Κοινωνική Κινητικότητα, Αστικοποίηση, Πολλαπλότητα των Κοινωνικών Ταυτοτήτων και το Συντεχνιακό Φαινόμενο".

1988 - 1990: "Συλλογική Κατανάλωση και Κοινωνικη Αναπαραγωγή στον Αθηναϊκό Χώρο", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

1987: "Το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Λάρισας", Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

1979:  Επιστημονικός συνεργάτης σε έρευνα για την κατά τόπους πολιτική συμπεριφορά των μελών και των ψηφοφόρων του Συντηρητικού Κόμματος της Μεγάλης Βρεττανίας, Τμ. Πολιτικών Σπουδών, University of Manitoba.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1991 - σήμερα:  Από τον πρώτο διορισμό μου στο Τμήμα ΠΕΔΔ μέχρι σήμερα έχω διδάξει τα παρακάτω μαθήματα: 

Προπτυχιακά

 • Πολιτική Επιστήμη ΙΙ (β’ εξάμηνο), με τον Δ. Σωτηρόπουλο.
 • Πολιτική Κοινωνιολογία Ι (ε’ εξάμηνο)
 • Κράτος και Κοινωνία (η’ εξάμηνο) με τον Κ. Τσουκαλά
 • Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη
 • Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα (με τους Η. Νικολακόπουλο, Π. Παναγιωτόπουλο)
 • Contemporary Problems of Social & Political Representation (Erasmus)
 • Ειδικά θέματα πολιτικής κοινωνιολογίας

Μεταπτυχιακά

Από τις αρχές της δεκαετίας 1990 ενεργή συμμετοχή στα μεταπτυχιακά σεμινάρια του οργάνωναν οι τομείς Πολιτικής Επιστήμης & Επικοινωνίας, και Διοικητικής Επιστήμης.  Μετά την επίσημη έναρξη του ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας έχουν διδαχθεί:

 • Πολιτική Επιστήμη / Σύγχρονα ζητήματα πολιτικής δράσης και Εκπροσώπησης - υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Π.Ε. (παλαιότερα σε συνεργασία με τους Χρ. Λυριντζή & Μ. Παντελίδου)
 • Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική (με τον Ε. Παπαβλασόπουλο)
 • Ελληνικό κομματικό σύστημα
 • Σύγχρονη ελληνική κοινωνία και πολιτική
 • Η αναδιοργάνωση του κοινωνικού κράτους.  Η επιρροή των υπερεθνικών οργανισμών στις σχέσεις κράτους κοινωνίας.  Η περίπτωση του Καναδά.

2002 - 2003 : Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ και Institute of Education, University of London, Διακρατικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινομιών και ιεραρχιών.

1998 - σήμερα:  Στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής.  Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης έχουν διδαχθεί τα μαθήματα:

 • Συγκριτική πολιτική ανάλυση
 • Διαμεσολάβηση συμφερόντων και εργασιακές σχέσεις (με τη Μ. Μενδρινού).
 • Διακυβέρνηση και πολιτική οργάνωση

1987 -1988: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - ΕΣΔΔ Κοινωνία και κράτος

1985 - 1986: Department of Political Science, Bishop’s University, Lennoxville, Quebec,Καναδας:

 • The State.  A Comparative Analysis
 • Hegelian and Marxist Thought
 • Interest Groups, Movements and Political Parties
 • Politics of Western Europe
 • International Communist Relations
 • The Politics of Southern Europe

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ  ΤΙΤΛΟΙ

1989 - 1991 :  Μετα-Διδακτορικός Υπότροφος (Post-Doctoral Fellow) Social Sciences & Humanities Research Council of Canada (SSHRC)

Ph.D. Ιανουάριος 1986: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Carleton University, Ottawa, Ont., Καναδάς, Επιβλέπων Καθηγητής: Leo Panitch

M.A.  Ιούνιος 1980: Τμήμα Πολιτικών Σπουδών, University of Manitoba, Winnipeg, MAN., Καναδάς

B.A. (Honours) Μάϊος 1978: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Lakehead University, Thunder Bay, Ont., Καναδάς

Πτυχίο Ιούλιος 1977: Τμήμα Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Γαλλικά (μέτρια)


ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:

"Τεχνικές Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας" Ειδικό μεταπτυχιακό σεμινάριο του τμήματος Ψυχολογίας, University of Manitoba, (1979-1980).

Σεμινάριο Διδακτικών Μεθόδων για παιδιά του απόδημου ελληνισμού, που οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Ιούλιος - Αύγουστος 1984.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ:

1998: "Stanley J. Seeger Visiting Research Fellowship", Princeton University, Princeton, N. J., USA.

1997 - 1998: "Canadian Studies Faculty Enrichment Award", by the International Canadian Studies Association.

1989:  "Research Grand", Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) του Καναδά, (δεν την έκανα αποδεκτή).

1983:  "Predissertation Fellowship" (μια από τις δώδεκα ετήσιες υποτροφίες που δίνονται στους υποψηφίους διδάκτορες κοινωνικών επιστημών για την Β. Αμερική) από το Council for European Studies, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

1980 - 1985: "Ph.D. Fellowship", Faculty of Graduate Studies, Carleton University.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση σειράς Κοινωνικές Επιστήμες / Social Sciences, Εκδόσεις Σαββάλας (2001- σήμερα)

Corresponding editor, του Socialist Register, London: Merlin Press.

Μέλος του ΔΣ (2006 - ) του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα.

Μέλος του ΔΣ (2007 - )του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Μέλος του Δ.Σ. 2006 - 2008 (Γραμματέας 1993 - 1997) της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Μέλος της Γραμματείας Σύνταξης της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών (2002).

Μέλος (ιδρυτικό) του Standing Group on Extremism and Democracy του ECPR.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Επιχειρήματα (1987-1991).

Αξιολογητής προς δημοσίευση κειμένων για:  Studies in Political Economy, Socialist Register, Party Politics, Capital & Class, Extremism & Democracy (ECPR standing group), Journal of Political Marketing, South European Society and Politics, Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Government and Opposition. (1980 - σήμερα). 

Μέλος του Conference of Socialist Economists, London, U.K.

Μέλος του Canadian Political Science Association και του Société Québécoise de Science Politique.

Μέλος του Council for European Studies, Columbia University.

Πρώην μέλος της συντακτικής επιτροπής τους περιοδικού World Policy (Lakehead University), 1982-1984.

Πρώην μέλος της σύνταξης του Newsletter Labour Focus, Ottawa, (1980-1985).

Table of Contents